Skäralid

Söderåsen & Mellersta Skåne
3 dagar i juni 2003

Vandrade Skåneleden från Hallaröd - Eneskogen - Hjällabjär - Skäralid - Klöva Hallar med Magnus och halva biten även med Rickard, som vi stötte på vid Dejebäcken. Detta var vår första vandring med spritkök, därefter har vi alltid haft med kök av något slag... Det var denna vandring som fick mig att få upp ögonen för Skånes åsar.

 

Den unika eneskogen vid Anderstorp, med 15 m höga, flera hundra år gamla enar.

 

Gamla hagmarker

 

 

 

Skäralids sprickdal, utiskt från Kopparhatten

 

Skärån

 

Längs Dejebäcken