Romeleåsen

Blandade bilder från Romeleåsen och det Sydskånska backlandskapet (Torup, Häckeberga, Svaneholm mm).

 
 

Litet hus vid humleodlingarna nära Torups slott

 

Torups slott, en tegelborg från medeltiden

 

Torups slott

 

Gamla korsvirkeshus vid Torups slott

 

Gamla korsvirkeshus vid Torups slott

 

Bokskogen runt Torup

 

Bokskogen runt Torup

 

Yddingesjön.

 

Perfekt för MTB :)

 

Perfekt för MTB :)

 

Vindskydd vid Eksholmssjön

 

Eksholmssjön

 

Konstig frost

 

Fjällfotasjön

 

På en höjd ovanför Fjällfotasjön

 

Häckeberga slott

 

Häckebergasjön

 

Korsvirkeshus i Häckebergaområdet

 

Svaneholms slott

 

Bokskog mellan Svaneholm och Häckeberga