Hallabäcken

Söderåsen
17 februari 2007

Dagstur med Henrik i en mer sällan besökt del av Söderåsen.

Vägen upp gick genom fint landskap med många gamla korsvirkesgårdar.
Vi började gå från Stubbaröd.
 

Väg från Stubbaröd mot Hallabäckens dalgång.

 

I höjd med Bauseröd fanns en fin fors på östra sidan.

 

Bokskog på sluttningarna.

 

Sockerbetor, som utfordring till hjortar.

 

Fikapaus.

 

Hallabäcken.

När vi kom till Killehus, gick norrut en liten runda i naturreservatet.

 

De nedre delarna av Killehus-reservatet var trista,
men i de övre delarna fanns fin krattbokskog och små klippor.

 

Utsikt västerut.

Vi gick sedan till Åvarps fälad.

 

Åvarps fälad.

 

En stor gran på fäladen.

 

Sedan gick vi längs Vegeå tillbaka till Stubbaröd. Här är ån snarare ett stort träsk. Vi gick längs norra kanten genom bokskog, där vi ganska tidigt passerade "ekbacken", som var en liten äng med grillplats och en stor ek.