Göingaåsen

Nävlingeåsen
29-30 maj 2007

Vandring med Henrik: Hässleholm - Göingaåsen - Hovdala slott - Finjasjön - Finja.

Dag 1

Tåg till Hässleholm. Vi började vandra direkt från tågstationen.
Fram till Göingaåsen var det tråkig väg i utkanten av staden.
Vid Göingaåsen blev det bokskog nästan direkt.
 

 

 

Kopparödla, som ser ut som en orm.

 

Vid Ebbjörnarp fanns välbevarade bondlandskap.

 

En skymt av Finjasjön med bokskogsbeklädda Matterödsåsen i bakgrunden.

 

Efter Tormestorp gick leden bitvis genom bokskog och bitvis på en tråkig grusväg genom barrplantage. Men när stigen gick ner längs branten igen, gick vi genom en ovanligt fin bokskog, med massor av stora stenblock och klippor med mossa på.
Vi lämnade Skåneleden och gick ett par hundra meter i miljöer som bilden ovan.

 

Vi passerade bl.a. en fin ekskog.

 

Leden gick sedan på bilvägar förbi någon by, tills vi började gå längs Hovdalaån, där det var fint. Vi följde ån genom kuperad bokskog och slog läger intill en damm. Här gjorde vi upp en eld, grillade korv och sov i mitt Robens-tält.

Dag 2

Vi passerade Boketorp by, med hålvägar och gamla gårdar. Sedan kom vi till Hovdala slott, som är från 1500-talet.

 

Hovdala slott

 

 

 

Den häftigaste och mest kända byggnaden på slottet är porttornet, drygt 400 år gammalt.

 
 

Porttornet tillsammans med en ovanligt fin korsvirkesbyggnad.

 

 

 

Vi gick sedan över Hovdalafältet, med stora hagmarker och ängar. På bilden syns Göingaåsen i bakgrunden.

 
Därefter kom vi till Finjasjöns strand. Här valde vi stigen närmast sjön. Där fanns mestadels alsumpskogar, men även ek och bok.
I Skyrup gick vi in i en hotellbar, där jag tog en öl och Henrik kaffe. Leden gick sedan genom bondlandskap och små ungskogar tills vi kom till Finja kyrka, där vi tog bussen.