Frostavallen

Centrala Skåne
22 september 2007

Cykling norr om Höör i trakterna kring Frostavallen, Dagstorpssjön och Ullstorp. I detta område finns resterna av forntida vulkaner. Vi lämnade cyklarna ett par timmar för att bestiga en sådan vulkan. 

Cykling i bokskogen.

 

 
Vi lämnade cyklarna för att bestiga en f.d. vulkan, som kallas för "Bjäret" eller "Ulfsbjär"

 

 
Utiskt från vulkanen mot Linderödsåsen
 
 
På vulkanen fanns gott om rasbranter och gammal bokskog.


Nedanför vulkanen fanns kärrområden och en bäck som vi följde.
Rasbranter på vulkanens sluttningar

Efter vandringen cyklade vi vidare norrut.
Runt Dagstorpssjön var det väldigt fint.
 
 

Dagstorpssjön


Stork strax norr om Höör