Sarek

Sverige / Sweden (Lappland)
18-25 september, 2008

Sarek kallas ofta för "Europas sista vildmark".
Vi gick bara runt Rapadalen med avsikten att se höstfärger och djurliv.

Sarek is often referred to as "Europe's last wilderness". On this hike we only visited one valley, called Rapadalen, with the intention of watching animals and autumn colours.

 

Del 1 / Part 1  |  Del 2 / Part 2  |  Del 3 / Part 3  |  Del 4 / Part 4

 
 
Efter en bilfärd på nästan 1800 km och 24 timmar från Malmö kom vi fram till Sitoälvsbron. Här slog vi upp tälten och grillade korv.
After driving almost 1800 km and 24 hours from Malmö, we reached the bridge by the Sitoälven river. We pitched our tents and prepared some bbq.
 

Dag 1 / Day 1
18/9

 
Vandringen började genom Ultevis fjällurskog.
The hike started through the Ultevi virgin forest.

 

De första 10 km gick på en grusväg. I fjärran syns den spetsiga toppen Skierfe.
First 10 km on a small road. In the background you can see the pointy peak Skierfe.
 
Sedan kom vi fram till Båtlänningen vid Laitauresjön. Därefter gick vi 6 km på stig fram till Aktse.
Then we reached the Laitaure lake. From there we walked 6 km on a small forest path until we reached Aktse.
 

Aktse. Här passerar Kungsleden och det finns en STF fjällstuga.
I stugan träffade vi ett par tyska bröder som var riktiga Sarek-rävar, den ena hade varit i Sarek varje år utom ett sedan 1988.

Aktse. The Kungsleden trail passes here and there is a small hut for hikers. In the hut we met two German brothers that were real Sarek veterans - one of them had been to Sarek every year except one since 1988.
 
Vi gick upp en bit norrut på Kungsleden för att komma upp på kammen ovanför Rapadalen. Höstfärgerna var helt makalösa! Det lilla klossberget heter Nammatj, vilket betyder "berget i botten av dalen".
We walked north on the Kungsleden trail to climb the ridge above the Rapadalen valley. The autumn colours were amazing! The square rock is called Nammatj, which means "the mountain at the bottom of the valley".
 
 
 
 
Färger överallt!
Colours everywhere!
 
Vy över Laitauresjön och Rapadeltat.
View above the Laituare lake and the Rapa delta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En bit bort från kammen slog vi läger vid två små sjöar.
We pitched our tents next to a couple of small lakes.
 

Dag 2 / Day 2
19/9

 
Det blev en kall natt och vi vaknade i ett snötäckt landskap.
After a cold night we woke up in a snow covered landscape.

 

I det stora svarta stenblocket fanns en stor spricka. Det var den enda vindskyddade platsen vi kunde hitta, så den fick fungera som toalett. Senare förstod vi att det var en samisk offerplats... men eftersom resten av vandringen fick fint väder verkar det som att gudarna uppskattade våra offringar :)
In the large rock there was a big crack. This crack was the only wind-protected place in the area so we all used it as a toilet. Later on we realised that this was a religious site, where the sami people made sacrifications... but, since we only had good weather for the rest of the trip, I guess the gods appreciated our sacrifications :)

 

Vi gick till Skierfe för att njuta av den fantastiska utsikten över Rapadeltat.
We walked to Skierfe to enjoy the view above the amazing Rapa delta.

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Kråkbär
 

 

Höstfärger på marken
Autumn colours on the ground

 

Tältplats med utsikt
Camp site with a view

 

Tittade man ner i dalen med kikare kunde man se älgar vandra runt på ängarna.
With binoculars we could see mooses walking around on the meadows in  the valley.

 

Älgar på långt avstånd...
Mooses in the distance...

 

Del 1 / Part 1  |  Del 2 / Part 2  |  Del 3 / Part 3  |  Del 4 / Part 4